#bia đá hơn 300 năm tuổi

Lên phương án khôi phục bia đá chùa Thổ Hà
18:55 08/10/2021

Ngày 8/10, Đoàn công tác của Bảo tàng quốc gia Việt Nam do Tiến sĩ Phạm Quốc Quân, thành viên Hội đồng di sản văn hóa quốc gia, làm trưởng đoàn đã về chùa Thổ Hà nghiên cứu, lên phương án khôi phục bia đá hơn 300 năm tuổi bị vỡ trong quá trình di chuyển để nâng nền chùa.