#bến xe phía Bắc Hải Phòng

Từ 18/1, bến xe khách phía bắc Hải Phòng và Vĩnh Niệm hoạt động trở lại
20:52 17/01/2022

Kể từ 18/1, bến xe khách Vĩnh Niệm và bến xe khách phía bắc Hải Phòng được hoạt động trở lại. Đó là 1 trong những nội dung của Thông báo số 178/SGTVT-QLVT của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng ban hành chiều 17/1 về điều chỉnh phương án tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ trên địa bàn.