#bảo hiểm xã hội

Tính lương hưu khi đóng bảo hiểm xã hội có phụ cấp thâm niên nghề
05:32 13/06/2022

Lương hưu của người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định đã đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp thâm niên nghề sau đó chuyển sang ngành nghề có hoặc không có phụ cấp thâm niên nghề rồi mới nghỉ hưu, được thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 9 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và được hướng dẫn cụ thể như sau:
 

Khi người tham gia bảo hiểm xã hội là trung tâm phục vụ
01:30 06/06/2022

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa quyết định ban hành dịch vụ công trực tuyến Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội.

Chấn chỉnh việc mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm xã hội
21:16 02/06/2022

Về hiện tượng người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm xã hội tại một số địa phương, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị tăng cường tuyên truyền để người lao động, người sử dụng lao động thực hiện đúng quy định của pháp luật lao động. Các cơ quan liên quan cần thường xuyên kiểm tra, thanh tra kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Thêm 3 dịch vụ về bảo hiểm xã hội trên Cổng  dịch vụ công
14:37 28/05/2022

Từ ngày 15/6, người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện thêm 3 dịch vụ công về bảo hiểm xã hội được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội. Đó là: hưởng chế độ ốm đau; thai sản; trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.

Mức lương hưu trung bình hiện nay khoảng 5,4 triệu đồng/tháng
14:05 28/05/2022

Hiện đang có gần 2,7 triệu người hưởng lương hưu với tổng kinh phí gần 14,5 nghìn tỷ đồng mỗi tháng. Mức hưởng lương hưu trung bình hiện nay khoảng 5,4 triệu đồng/tháng. Con số này cao hơn mức thu nhập bình quân 4,2 triệu đồng/tháng của người dân năm 2021.