#bảo đảm an toàn trong sản xuất

Tiền Giang chú trọng bảo đảm an toàn trong sản xuất
11:07 27/10/2021

Tiền Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch Covid-19 cho các doanh nghiệp trong và ngoài khu, cụm công nghiệp trên địa bàn từ rất sớm. Trong đó, tỉnh tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất nhưng phải có kế hoạch thật cụ thể, phải bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.