#bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng

Bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
15:53 26/01/2022

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản số 396/NHNN-VP đề nghị các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, để bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.