#ban hành giá xét nghiệm SARS-CoV-2

Hà Nội ban hành giá xét nghiệm SARS-CoV-2
21:13 08/12/2021

Chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) là những nội dung vừa được kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua trong chiều 8/12.