Quang cảnh hội nghị.

Tập trung lãnh đạo, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm

Chiều 22/9, tại Đồng Tháp, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn, đã tổ chức Hội nghị thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp.