#an toàn không gian mạng

Phát hiện 2 lỗ hổng bảo mật trên Microsoft Exchange Server
16:43 11/08/2021

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) cho biết, đầu tháng 8 vừa qua, các chuyên gia bảo mật đã công bố thông tin về lỗ hổng bảo mật mới liên quan đến lỗ hổng ProxyLogon, có nguy cơ liên kết thành chuỗi tấn công trong Microsoft Exchange Server.