#Xuân Quỳnh

Ơ kìa Hà Nội giới thiệu tuần thơ Se Sẽ Chứ 2021
15:02 10/04/2021

“Trên mái nhà, cao vút rừng cây/ Trên rừng cây, những đám mây xô giạt/ Trên ngày tháng, trên cả niềm cay đắng/ Thơ tôi là mây trắng của đời tôi”. Những lời thơ của nhà thơ Lưu Quang Vũ đã được đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp chia sẻ thay cho lời mở đầu tuần thơ Se Sẽ Chứ 2021.