#Vi phạm công bố thông tin

Vi phạm công bố thông tin, 2 doanh nghiệp bị phạt 225 triệu đồng
19:22 26/01/2022

Ngày 26/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quyết định xử phạt hành chính đối với 2 nhà đầu tư là Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng và Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong với tổng số tiền phạt 225 triệu đồng, do các vi phạm: không công bố thông tin; công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Vi phạm công bố thông tin, 3 nhà đầu tư bị phạt 135 triệu đồng
17:52 11/11/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt hành chính đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia và 2 nhà đầu tư cá nhân với tổng số tiền phạt 135 triệu đồng, do các vi phạm: không công bố thông tin theo quy định pháp luật; công bố thông tin sai hạn khi không còn là cổ đông lớn.

Vi phạm công bố thông tin, 2 nhà đầu tư bị phạt 195 triệu đồng
18:12 27/10/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đã ra các quyết định phạt hành chính CTCP Dược Danapha và một cá nhân, với tổng số tiền 195 triệu đồng, do các vi phạm: quy định về thực hiện quyền, đăng ký, lưu ký chứng khoán...; công bố thông tin không đúng thời hạn; giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở GDCK công bố thông tin.

Vi phạm công bố thông tin, 4 nhà đầu tư bị phạt hơn 200 triệu đồng
10:03 21/10/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt hành chính đối với 4 nhà đầu tư gồm 1 doanh nghiệp và 3 cá nhân, tổng số tiền phạt là 212,5 triệu đồng, do các vi phạm: công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật; không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch; giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin.

Vi phạm công bố thông tin, 2 cá nhân bị phạt 120 triệu đồng
10:58 01/09/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra các quyết định phạt hành chính 2 nhà đầu tư cá nhân, với tổng số tiền 120 triệu đồng, do không công bố thông tin khi sở hữu 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Vi phạm công bố thông tin, ba nhà đầu tư bị phạt gần 90 triệu đồng
16:22 10/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ba nhà đầu tư cá nhân với tổng số tiền phạt 87,5 triệu đồng do các vi phạm: không công bố thông tin khi không còn là cổ đông lớn; báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.