#UBND thành phố Hà Nội

Chi tiết 3 vùng chống dịch của TP Hà Nội từ ngày 6 đến 21/9
16:23 03/09/2021

Từ 6 giờ ngày 6/9 đến 6 giờ ngày 21/9, TP Hà Nội thực hiện phân theo 3 vùng trên cơ sở tận dụng lợi thế địa lý, các con sông, kênh nước để phòng, chống dịch; bảo đảm sản xuất, sinh hoạt; hình thành các lớp để ngăn chặn lây lan và tập trung nhân lực, vật lực phòng chống dịch ở khu vực nguy cơ cao.

Hà Nội đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
16:09 21/08/2021

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 2675/UBND-ĐT, ngày 18/8/2021, yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp. 

Ban cán sự đảng UBND TP Hà Nội kiểm điểm công tác năm 2020
18:02 16/12/2020

Chiều 16-12, Ban cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công tác năm 2020 đối với tập thể lãnh đạo UBND thành phố, Ban cán sự đảng UBND thành phố và các thành viên.

Hà Nội đề xuất mở mới các tuyến xe buýt điện
18:39 07/09/2020

UBND TP Hà Nội vừa giao Sở Tài chính nghiên cứu kiến nghị của Sở Giao thông vận tải, báo cáo thành phố trong tháng 9-2020 về Đề án đầu tư phương tiện, tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng năng lượng sạch (xe điện) có trợ giá trên địa bàn.