#Tuần lễ học tập suốt đời 2021

Phát động cuộc thi “Cùng bạn đọc sách, vượt qua thử thách”
11:56 12/10/2021

Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời 2021, để góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Trung tâm Phát triển Văn hóa đọc và Học tập suốt đời vừa phối hợp Hội Người Mù Việt Nam tổ chức Cuộc thi “Cùng bạn đọc sách, vượt qua thử thách”.