#Tuần lễ Công trình xanh 2020

Bế mạc Tuần lễ Công trình xanh 2020
22:04 11/12/2020

Ngày 11-12, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức bế mạc Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam 2020.