#Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

VSD cấp nhiều mã giao dịch chứng khoán
15:04 17/09/2021

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, vừa qua, trung tâm đã cấp nhiều mã cổ phiếu, trái phiếu và mã chứng chỉ quỹ cho các công ty.