#Tết Nguyên đán năm 2022

HNX nghỉ giao dịch dịp Tết Nguyên đán 2022
07:20 13/01/2022

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo tới các thành viên giao dịch và nhà đầu tư về việc nghỉ giao dịch 5 ngày, dịp Tết Nguyên đán năm 2022.