#Tập đoàn Kosy

Xây dựng 200 căn nhà cho người nghèo ở Lào Cai
16:18 12/10/2021

Sáng 12/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai và Tập đoàn Kosy khởi động Chương trình hỗ trợ xây dựng 200 căn nhà cho người nghèo; tập trung vào địa bàn vùng cao, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương.