#TTCK

Thời cơ mới cho thị trường chứng khoán
08:37 15/02/2021

Trong dài hạn, thị trường chứng khoán vẫn được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố tích cực cả về kinh tế vĩ mô và các yếu tố nội tại của doanh nghiệp niêm yết.

20 năm phát triển và đóng góp cho đất nước
10:25 19/08/2020

Hơn 20 năm trước, khi mới chỉ là một công ty nhỏ, với số vốn ban đầu là sáu tỷ đồng, SSI đã mạnh dạn đặt chân vào lĩnh vực chứng khoán còn đầy thách thức ở Việt Nam thời điểm đó. Bằng sự nỗ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn, luôn tìm tòi sáng tạo, đến nay, đơn vị đã trở thành công ty chứng khoán đứng đầu và lớn nhất tại Việt Nam, đóng góp cho sự phát triển kinh tế của đất nước.