#Sổ sức khỏe điện tử

Điện tử hóa cấp giấy chứng nhận tiêm vaccine phòng Covid-19
10:21 10/09/2021

Bộ Y tế chuẩn bị đưa Hệ thống cấp chứng nhận vaccine Covid-19 điện tử vào vận hành. Ứng dụng của hệ thống cũng bắt đầu được cung cấp trên “chợ ứng dụng” cho IOS và Android và đồng thời áp dụng với Sổ sức khỏe điện tử.