#Quyết định số 28

Người lao động “đón nhận” hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
10:09 09/10/2021

Để triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thời điểm này, toàn ngành bảo hiểm xã hội đang tập trung tổng lực triển khai chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến người lao động. Phương châm là “nhanh nhất, hiệu quả nhất”.