#Quyết định 23

Cần tháo gỡ vướng mắc để nhiều lao động tiếp cận  gói hỗ trợ an sinh xã hội hơn
19:51 08/09/2021

Thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ, các sở, ngành có liên quan và 30 quận, huyện, thị xã của Hà Nội đã ra quyết định hỗ trợ cho 1,63 triệu người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Đến nay, đã có 1,608 triệu người lao động, người sử dụng lao động tại Hà Nội đã nhận hỗ trợ với kinh phí hơn 424 tỷ đồng.

Hơn 91,5 tỷ đồng hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng bởi Covid-19 ở Trà Vinh
17:46 25/08/2021

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, UBND tỉnh Trà Vinh đã phê duyệt hỗ trợ 60.478 người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 91,5 tỷ đồng.