#Quân khu 5

Quân khu 5 hỗ trợ nhân lực cho Gia Lai chống dịch Covid-19
16:31 07/11/2021

Ngày 7/11, 134 học viên đang theo học chuyên ngành Y tá tại Tiểu đoàn 5 thuộc Trường Quân sự Quân khu 5 được điều động tăng cường đã có mặt tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai để nhận nhiệm vụ giúp Gia Lai trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.