#Phòng dịch

Quyết liệt dập dịch bạch hầu tại các địa phương
15:00 03/07/2020

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Kon Tum có 20 ca dương tính với bệnh bạch hầu, trong đó, có chín trường hợp người lành mang trùng. Do đó, UBND tỉnh Kon Tum đã ra văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp tại Kon Tum đang tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bạch hầu.