#Pfizer

Pfizer: Đại dịch có thể kéo dài đến năm 2024
08:20 18/12/2021

Ngày 17/12, Pfizer đưa ra dự báo, đại dịch Covid-19 sẽ chưa chấm dứt cho đến năm 2024 và cho biết một phiên bản liều lượng thấp hơn của vaccine dành cho trẻ em từ 2 đến 4 tuổi đã tạo ra đáp ứng miễn dịch yếu hơn dự kiến, điều này có khả năng làm chậm việc xin cấp phép.