#Ngôi nhà

Ngôi nhà ấm tình quân dân
06:07 17/01/2022

Cùng Chỉ huy Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 345 đến thăm gia đình bà Chu Sài Nhỏ, người dân tộc Hà Nhì, ở thôn San Hồ, xã Trịnh Tường, từ xa chúng tôi đã nghe được tiếng nói, tiếng cười rôm rả của bà con chòm xóm trước thềm căn nhà mới được xây dựng còn chưa kịp sơn.