#Nghị quyết của Quốc hội

Tạo cơ chế đột phá, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của Khánh Hòa
16:43 10/06/2022

Đồng tình với chủ trương ban hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh Khánh Hòa, các đại biểu Quốc hội cũng đề xuất cần tạo cơ chế đột phá nhằm huy động tối đa nguồn lực để Khánh Hòa phát triển đúng với tiềm năng, lợi thế của mình.