#Nghị quyết 68

2021 - Năm của các chính sách an sinh xã hội
11:10 02/01/2022

Trong năm 2021, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế-xã hội nước ta. Ứng phó với đại dịch, nhiều chính sách an sinh xã hội “chưa từng có tiền lệ” đã được ban hành, khẩn trương đi vào cuộc sống, giúp người dân và doanh nghiệp bớt phần khó khăn.

10 sự kiện nổi bật năm 2021 về bảo hiểm xã hội
10:24 01/01/2022

Triển khai thành công các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thu hút hơn 1,4 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện… là các nội dung đáng quan tâm trong 10 sự kiện nổi bật trong năm 2021 của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội - Những điểm sáng 2021
11:30 31/12/2021

Năm 2021, lĩnh vực bảo hiểm xã hội đã có những nỗ lực đáng ghi nhận, hướng tới lấy quyền lợi người dân làm trung tâm. Đồng thời, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho lao động khó khăn do Covid-19 còn chậm
17:30 19/11/2021

Tới nay, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho lao động theo Nghị quyết 68 thực hiện còn chậm. Thống kê mới nhất cho thấy, mới phê duyệt 2,4 tỷ đồng, hỗ trợ đào tạo hơn 900 người lao động. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động, hoặc sản xuất cầm chừng, nên chưa có nhu cầu đào tạo, hoặc chưa có phương án bố trí lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ kỹ năng cho người lao động.