#Nghị quyết 116

10 sự kiện nổi bật năm 2021 về bảo hiểm xã hội
10:24 01/01/2022

Triển khai thành công các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thu hút hơn 1,4 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện… là các nội dung đáng quan tâm trong 10 sự kiện nổi bật trong năm 2021 của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội - Những điểm sáng 2021
11:30 31/12/2021

Năm 2021, lĩnh vực bảo hiểm xã hội đã có những nỗ lực đáng ghi nhận, hướng tới lấy quyền lợi người dân làm trung tâm. Đồng thời, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19.