#Nghị định 12/2022

Phạt người sử dụng lao động tới 75 triệu đồng nếu chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp
11:56 21/01/2022

Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 17/1, người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng nếu chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.