#NSND Trung Kiên

NSND Trung Kiên qua đời
12:54 27/01/2021

NSND Trung Kiên, một trong những nghệ sĩ gạo cội của dòng nhạc cách mạng Việt Nam, đã qua đời sáng nay, 27-1 ở tuổi 82.