#MGIMO

Ngày Việt Nam tại LB Nga
07:40 30/04/2021

Ngày 29-4, tại Học viện Quan hệ quốc tế Moscow, LB Nga (MGIMO), Đơn vị Lưu học sinh Việt Nam tại MGIMO phối hợp Trung tâm ASEAN thuộc MGIMO tổ chức Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 6.