#Luật Biên phòng

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ biên giới quốc gia
16:15 23/06/2022

Ngày 23/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết cho các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố và các đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh.