#Lành mạnh tài chính

Không để các thị trường tài sản tăng trưởng nóng
11:20 25/04/2022

Kinh tế vĩ mô và hệ thống tài chính Việt Nam đang đối diện với nhiều rủi ro, bất ổn khiến cho quá trình ứng phó với đại dịch và phục hồi kinh tế trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, những rủi ro của hệ thống tài chính cũng đang lớn dần với mức tăng trưởng nóng của thị trường bất động sản, chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp.