#LHP Toronto 2021

Liên hoan phim Toronto khai mạc với nhiều cảm xúc
17:06 11/09/2021

Khởi đầu với bộ phim “Dear Evan Hansen”, Liên hoan phim (LHP) Toronto 2021 đã chính thức khai mạc với thật nhiều cảm xúc, bởi sau thời gian dịch bệnh kéo dài, Toronto là LHP lớn thứ hai tổ chức có những sự kiện trực tiếp, sau Venice.