#Kỳ họp thứ ba Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Vĩnh Long khai mạc Kỳ họp thứ ba Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10
15:17 08/12/2021

Sáng 8/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ ba nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 và xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng.