#Kỳ họp bất thường lần thứ nhất

Công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định của 9 luật
16:41 24/01/2022

Sáng 24/1, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định của 9 luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất.

Công bố 4 nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất
22:23 21/01/2022

Tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường mới đây chủ trì họp báo công bố 4 nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội Khóa XV. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký phê chuẩn các nghị quyết này.