#Kỳ họp bất thường

Quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội
04:45 08/01/2022

Ngày 7/1, Quốc hội làm việc trực tuyến, thảo luận dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.