#Khuyến cáo nhà đầu tư

Khuyến cáo nhà đầu tư khi tham gia các hội, nhóm chat đầu tư chứng khoán
11:33 30/12/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa đưa ra khuyến cáo với nhà đầu tư khi tham gia các hội, nhóm chat đầu tư chứng khoán cần cẩn trọng, tránh bị lôi kéo, cuốn theo các luồng thông tin trên không gian mạng; nắm chắc kiến thức về chứng khoán, quy định pháp luật; tham khảo, kiểm chứng thông tin dựa trên các kênh chính thống...