#Kế hoạch sử dụng đất

Phòng chống thất thoát, lãng phí và lợi ích nhóm trong sử dụng đất
17:39 13/10/2021

Chiều 13/10, tiếp tục chương trình làm việc, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025).