#Karen Blixen

“Châu Phi nghìn trùng” - Một cuốn sách lạ về châu Phi
11:17 14/10/2020

NXB Phụ nữ Việt Nam giới thiệu một tác phẩm lạ về châu Phi - “ Châu Phi nghìn trùng” - của nữ văn sĩ Karen Blixen, người được Ernest Hemingway nhận xét sau khi công bố giải Nobel Văn chương năm 1964: “Hôm nay tôi cũng sẽ hạnh phúc, hạnh phúc hơn, nếu giải thưởng ấy được trao cho nhà văn nữ xuất sắc Isak Dinensen...”