#Hội nghị trực tuyến

Triển khai hệ thống hóa đơn điện tử
14:41 21/11/2021

Ngày 21/11, tại Trụ sở Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố triển khai Hệ thống hóa đơn điện tử. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Thanh long Bình Thuận được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản
17:44 07/10/2021

Ngày 7/10, sau hơn 3 năm nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản, Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản (MAFF) đã chính thức cấp Bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với thanh long Bình Thuận. Đây là nông sản thứ hai của Việt Nam sau vải thiều Lục Ngạn được cấp Bằng chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản.

Thanh Hóa từng bước khôi phục du lịch
13:45 07/10/2021

Ngày 7/10, Tổng cục Du lịch phối hợp UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến “Giải pháp khôi phục du lịch Thanh Hóa trong trạng thái bình thường mới”, nhằm xác định giải pháp cụ thể để mở cửa du lịch Thanh Hóa, bảo đảm mục tiêu kép vừa phòng chống dịch an toàn, vừa phát triển kinh tế xã hội.

Giải phóng tối đa, khai thác và phát huy cao nhất nguồn lực đất đai
18:16 30/08/2021

Ngày 30/8, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW tổ chức Hội nghị góp ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.