#Hội Việt-Mỹ

Tiếp tục thúc đẩy các hoạt động đối ngoại nhân dân Việt-Mỹ
14:21 03/12/2021

Ngày 3/12, tại Hà Nội, Hội Việt-Mỹ, tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đã tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ tư, bầu ban lãnh đạo Hội khóa IV. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.