#HTX

Phát triển hợp tác xã sẽ tạo ra sức mạnh đa chiều phát triển kinh tế
17:05 19/10/2021

Sau đại dịch Covid-19, hiện nay, Chính phủ đã bàn đến câu chuyện phục hồi kinh tế, làm sao nâng cao sự tự chủ của nền kinh tế trong nước, giảm phụ thuộc nước ngoài. Để nâng cao sức mạnh nội tại ngoài việc chú trọng đẩy mạnh sức mạnh của doanh nghiệp thì cũng cần chú ý đến kinh tế tập thể và hợp tác xã (HTX). Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, sự phát triển của hợp tác xã tạo ra sức mạnh đa chiều phát triển kinh tế.

Yên Bái bảo đảm “mục tiêu kép” không để đứt gãy chuỗi sản xuất
15:46 21/08/2021

Sáng 21/8, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 9 điểm cầu của các huyện, thị, thành phố và 9 điểm cầu tại các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.