#Giải thưởng báo chí toàn quốc

Trao Giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác Đoàn năm 2021
20:56 08/12/2021

Ngày 8/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, Lễ ký kết chương trình phối hợp Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.