#GDP Trung Quốc

Năm 2021, GDP Trung Quốc tăng trưởng 8,1%
15:41 17/01/2022

Ngày 17/1, Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc công bố số liệu cho biết, năm 2021, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này tăng trưởng 8,1% so năm 2020; tính bình quân hai năm 2020 và 2021 tăng trưởng 5,1%.