#Festival Khoa học Công nghệ năm 2020

Sinh viên Đà Nẵng với Festival Khoa học Công nghệ năm 2020
14:15 25/11/2020

Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, nhiều sản phẩm của sinh viên Đại học (ĐH) Đà Nẵng có tính ứng dụng cao trong thực tế đã được trao giải tại Festival Khoa học Công nghệ sinh viên ĐH Đà Nẵng lần thứ 2 năm 2020. Chương trình thu hút đông đảo sinh viên tham gia.