#Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương

Khởi động chuỗi hoạt động hỗ trợ nhân dân “Xuân biên giới-Tết hải đảo”
16:48 19/01/2022

Tiếp nối chuỗi hoạt động “Tình nguyện mùa đông” năm 2021 và “Xuân tình nguyện” năm 2022, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp Tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức chương trình “Xuân biên giới-Tết hải đảo” năm 2022 với nhiều nội dung hỗ trợ người dân sinh sống ở các địa phương vùng biên, hải đảo.