#Dịch covid-19 trên thế giới

Thế giới ghi nhận hơn 390 nghìn ca mắc Covid-19 trong 24 giờ
08:19 06/06/2021

Tính đến 8 giờ ngày 6-6 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận hơn 173,7 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 156,81 triệu ca đã hồi phục và 3.735.750 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận hơn 391 nghìn ca nhiễm Covid-19, số ca tử vong ở mức hơn 8.900 ca.

Số ca nhiễm mới của Đông Nam Á chưa có dấu hiệu giảm
08:46 01/06/2021

Số ca nhiễm mới Covid-19 tại khu vực Đông Nam Á vẫn chưa có dấu hiệu giảm khi vẫn có đến bốn nước là Malaysia, Philippines, Indonesia và Thái Lan ghi nhận số ca mắc mới trong 24 giờ ở mức trên 5.000 ca. Tổng số ca nhiễm mới của các nước ASEAN ở mức trên 25.000 ca

Thế giới ghi nhận tổng hơn 167 triệu ca mắc Covid-19
07:13 23/05/2021

Theo số liệu trang Worldometers.info, tính đến 7 giờ ngày 23-5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận hơn 167,02 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 147,97 triệu ca đã hồi phục và 3.467.879 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận hơn 557 nghìn ca nhiễm Covid-19, số ca tử vong ở mức hơn 10.300 ca.

Thế giới ghi nhận hơn 164 triệu ca mắc Covid-19
08:44 18/05/2021

Theo số liệu trang Worldometers.info, tính đến 9 giờ ngày 18-5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận hơn 164,26 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 144,17 triệu ca đã hồi phục và 3.404.094 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận hơn 534 nghìn ca nhiễm Covid-19, số ca tử vong ở mức gần 10.700 ca.

Thế giới ghi nhận tổng gần 160 triệu ca mắc Covid-19
08:54 11/05/2021

Theo số liệu trang Worldometers.info, tính đến 9 giờ ngày 11-5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận hơn 159,59 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 138,20 triệu ca đã hồi phục và 3.317.345 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận hơn 609 nghìn ca nhiễm Covid-19, số ca tử vong ở mức hơn 10.500 ca.

Ấn Độ chiếm hơn một nửa số ca mắc Covid-19 mới của thế giới
08:40 09/05/2021

Theo số liệu trang Worldometers.info, tính đến 8 giờ 30 phút ngày 9-5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận hơn 154,17 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 158,30 triệu ca đã hồi phục và 3.295.974 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận hơn 775 nghìn ca nhiễm Covid-19, số ca tử vong ở mức hơn 12.600 ca.

Ấn Độ vẫn là tâm điểm dịch của thế giới
08:51 04/05/2021

Theo số liệu trang Worldometers.info, tính đến 8 giờ 45 phút ngày 4-5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận hơn 154,17 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 132,29 triệu ca đã hồi phục và 3.226.726 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận hơn 668 nghìn ca nhiễm Covid-19, số ca tử vong ở mức hơn 10.400 ca.

Thế giới ghi nhận gần 148,5 triệu ca nhiễm Covid-19
09:29 27/04/2021

Theo số liệu trang Worldometers.info, tính đến 9 giờ ngày 27-4 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận hơn 148,47 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 126,57 triệu ca đã hồi phục và hơn 3,1 triệu ca tử vong. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận hơn 671 nghìn ca nhiễm Covid-19, số ca tử vong ở mức hơn 10.700 ca.