#Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp nhà nước
14:14 29/11/2021

Ngày 29/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên, tổ chức hội thảo Chuyên đề “Nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên” trong các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Ban Bí thư quyết định chuẩn y Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
11:17 01/10/2021

Sáng 1/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư quyết định chuẩn y đồng chí Hồ Xuân Trường, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát huy vai trò doanh nghiệp nhà nước trong phòng, chống dịch
14:36 22/09/2021

Sáng 22/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị hưởng ứng đợt thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, chung lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” và tiếp tục đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19”.