#Cơ sở kinh doanh ăn

Cơ sở kinh doanh ăn, uống ở Quảng Ngãi hoạt động trở lại
14:10 30/11/2021

Ngày 30/11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh ký Quyết định khẩn số 1888/QĐ-UBND ban hành quy định mở cửa hoạt động đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống trên địa bàn tỉnh đáp ứng phòng, chống dịch Covid-19, kể từ ngày 1/12.