#Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung

Hỗ trợ túi An sinh điều trị Covid-19 tại nhà
11:31 19/01/2022

Cùng chia sẻ với thành phố Quảng Ngãi trong phòng, chống dịch Covid-19, Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung đã hỗ trợ 1.000 túi An sinh điều trị tại nhà cho người nhiễm Covid-19. Nghĩa tình ấy của đơn vị, đoàn thể ở thành phố Quảng Ngãi giúp người bệnh ấm lòng hơn.